QUY TRÌNH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC, GIÁM SÁT KHÁCH HÀNG

Nội dung tài liệu

Tên tài liệu: 

V00-08 - QUY TRÌNH TÌM KIẾM, CHĂM SÓC, GIÁM SÁT KHÁCH HÀNG (01)

Ngày ban hành: 

07/09/2017

File tài liệu: 

  • v00-08_quy_trinh_tim_kiem_cham_soc_giam_sat_khach_hang.pdf ( PDF / 1 MB)

Loại tài liệu: 

  • -QT-QĐ-HD

Lĩnh vực: 

  • TAI LIEU CHUNG

Thuộc phòng ban: 

  • Phòng Kinh doanh

Trạng thái: 

  • Hiệu lực

Khóa / Mở khóa: 

Mở khóa

Người sửa: 

IT

Download: 

Cho phép download

Public Internet: 

Thống kê: 

Quy trình duyệt tài liệu

Soạn thảo
Phê duyệt
Ban hành
Hiệu lực
Lỗi thời / Hủy
Chưa có xử lý