Quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống QLCL

Nội dung tài liệu

Tên tài liệu: 

V00-10 - Quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống QLCL (10)

Ngày ban hành: 

12/09/2018

File tài liệu: 

  • v00-10_quy_trinh_danh_gia_chung_nhan_he_thong_qlcl.pdf ( PDF / 13 MB)

Loại tài liệu: 

  • -QT-QĐ-HD

Lĩnh vực: 

  • TL CHỨNG NHẬN

Thuộc phòng ban: 

  • Phòng Chứng nhận

Trạng thái: 

  • Hiệu lực

Khóa / Mở khóa: 

Khóa

Người sửa: 

IT

Download: 

Cho phép download

Public Internet: 

Thống kê: 

Quy trình duyệt tài liệu

Soạn thảo
Phê duyệt
Ban hành
Hiệu lực
Lỗi thời / Hủy
Chưa có xử lý